Almanca A1 Sınavı

Almanca A1 Sınavı, eşle aile birleşiminde bulunacak kişilerin basit düzeyde Almanca bilgisine sahip olup olmadığını ölçen bir sınavdır. Hemen şunu da belirtmemiz gerekir, bu sınava herkes katılabilir. Ancak bu sınava girenlerin büyük çoğunluğu eşle aile birleşiminde bulunacak kişilerdir.

Basit düzeyde Almanca bilgisinden anlaşılması gereken, İkamet yasası ile ilgili yapılan köklü reformlar, Almanya`daki eşinin yanına yerleşmek isteyen yabancılara henüz vize talebinde bulunurken kendi ülkesinde basit düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu kanıtlama zorunluluğu getirmektedir. Bu düzenlemeyle, Almanya`ya gelecek olan bu kişilerin en azından basit bir şekilde de olsa Almanca dilinde iletişim kurarak toplumsal hayata katılmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu yöntemle sonradan aile birleşimi yapan eşlere entegrasyon kurslarının başlangıç döneminde ve böylece Alman toplumuna uyum sağlamalarında kolaylık sağlanmış olacak ve Almanya`daki yaşamlarına daha iyi şartlarla başlama imkanı verilmiş olacaktır.

 

Almanya`ya gelecek olan eşin Almanca dilinde en azından basit düzeyde iletişim kurabildiği vize başvurusu sırasında kanıtlanmalıdır. Basit düzeyde Almanca bilgisiyle somut olarak Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen “Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesinin” A1 düzeyindeki bilgi seviyesi kastedilmektedir. Bu yenilik, Avrupa Birliği`nin ikamet ve iltica hukukuna yönelik düzenlemeler temelinde oluşturulmuştur. Vize başvurusu sırasında Avrupa Yabancı Dil Sınav Derneği (ALTE) standartlarına göre sınav yapan ve personeli yurt dışından tayinle gelen bir kuruluşun temsilciliğinden alınmış bir sertifika ile A1 seviyesinde Almanca bilgisi belgelenmelidir.

1
2
3